Memorisatiehulp om minstens 50%  van onze 700 werkwoorden en simpele woorden te begrijpen.

Vergelijk de vele gelijkluidende (polyconsonante) vertalingen in 6 talen.

beschikbaar.

beschikbaar.

Voorblad (N 1)

beschikbaar

 Prova sei lingue

 

 

 

Boekjes in A5 formaat -  publiekprijs:  6,36

 

Woord vooraf en presentatie (blz 2)

31 pagina's met in 6 talen vertaalde woorden en

steeds met de alfabetische klassering op de eerste taalkolom

De brainstorm organisatie (blz 34)

Woordgebruik in historische teksten als basis voor onze eerste 3000 woorden (blz 35)

Laatste bladzijde met  analyse van consonante woorden in 6 talen. (36)

laatste bladzijde

 

Andere series: Kinderwoorden, Politiewoorden, Administratiewoorden.

We werken aan de HoReCa serie.

Andere taalversies verschijnen kortelings.

Demonstraties van alfabetische klassering

 

 

De  TESTboekjes zijn vooral bedoeld als hulp voor de brainstormsessies in groep.

Voor de taalklassering houden we de Germaanse (NL,DE,EN) en Latijnse (FR,IT,ES) taalkolommen samen

om de stamorigines beter te memoriseren.

 

 

   terug naar index  vervolg: Kinderwoorden  -  Politiewoorden  - Administratiewoorden  

  - concept en auteursrechten voorbehouden